Σχεδιασμός

Είτε πρόκειται για ιδιωτική πισίνα , είτε για δημόσια , ή ακόμα για υδροπάρκο, στην Capershill μπορούμε να μετουσιώσουμε μια ιδέα σε πράξη


Εμπόριο

Η Capershill Ltd ασχολείται με γενικό εμπόριο όλων των προϊόντων που αφορούν τις κολυμβητικές δεξαμενές και την επεξεργασία νερού.


Ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες

Μια οποιαδήποτε δεξαμενή για να λειτουργά σωστά και να είναι κατάλληλη για χρήση χρειάζεται πάνω από όλα μια σωστή και πλήρη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.


Χημικές Αναλύσεις & επεξεργασία νερού

O πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα του νερού σε μία κολυμβητική δεξαμενή ή ενός συστήματος επεξεργασίας/καθαρισμού νερού , είναι το ίδιο το σύστημα.