Οι Υπηρεσίες Μας

Οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η Capershill Ltd καλύπτουν όλο το φάσμα εργασιών κατασκευής και συντήρησης μια κολυμβητικής δεξαμενής καθώς και της επεξεργασίας νερού.

Η πολύχρονη κατασκευαστική δράση της Capershill Ltd εξασφαλίζει την αξιοπιστία, η οποία είναι αναγκαία για την κατασκευή μιας κολυμβητικής δεξαμενής καθώς επίσης και συστήματα επεξεργασίας και απολύμανσης νερού

Η Capershill Ltd προσφέρει τις πλέον καινοτόμες υπηρεσίες πισίνας, αρχίζοντας από:

  • Τη μελέτη
  • Το σχεδιασμό
  • Την κατασκευή

μεχρι

  • Την επιδιόρθωση
  • Την ανακατασκευή
  • Την αναβάθμιση

με τα πλέον σύγχρονα συστήματα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού.

Σχεδιασμός

Είτε πρόκειται για ιδιωτική πισίνα , είτε για δημόσια , ή ακόμα για υδροπάρκο, στην Capershill μπορούμε να μετουσιώσουμε μια ιδέα σε πράξη. Με βάση τα θέλω και τις ανάγκες ενός πελάτη , σε συνδυασμό με την δική μας εμπειρία , μπορούμε να αποτυπώσουμε και να πραγματώσουμε την οποιαδήποτε ιδέα/ανάγκη πάνω στο τομέα εργασιών μας , βάση πάντοτε πολύ υψηλών προδιαγραφών.

Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες

Μια οποιαδήποτε δεξαμενή για να λειτουργά σωστά και να είναι κατάλληλη για χρήση χρειάζεται πάνω από όλα μια σωστή και πλήρη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Στην Capershill εργάζονται μηχανολόγοι και χημικοί μηχανικοί , και σε συνεργασία με ηλεκτρολόγους μηχανικούς γίνονται πάντοτε οι κατάλληλες μελέτες και σχεδιασμοί για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Εμπόριο

Η Capershill Ltd ασχολείται με γενικό εμπόριο όλων των προϊόντων που αφορούν τις κολυμβητικές δεξαμενές και την επεξεργασία νερού. Πλαστικά εξαρτήματα πιέσεως, φίλτρα , αντλίες , χημικά , υλικά καθαρισμού και πολλά άλλα.

Χημικές Αναλύσεις & Επεξεργασία Νερού

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα του νερού σε μία κολυμβητική δεξαμενή ή ενός συστήματος επεξεργασίας/καθαρισμού νερού , είναι το ίδιο το σύστημα. Για αυτό και είναι αναγκαία η καταρχήν σωστή μελέτη , με την σωστή επιλογή των κατάλληλων χημικών .